Eduard Conings: schutbroeder in de Orde van de Rode Leeuw

Personen die zich op bijzondere wijze voor het schutters- en gildewezen verdienstelijk hebben gemaakt, verdienen een uitzonderlijke onderscheiding.

Binnen de Limburgse schutterswereld bestaat hiervoor sinds 1979 de Orde van de Rode Leeuw. Dit is de ridderorde van de Oud Limburgs Schuttersfederatie.

Met trots kunnen we melden dat Eduard Conings een onderscheiding in ontvangst mag nemen van de Orde van de Rode Leeuw.

Het dagelijks bestuur van de schutterij heeft hiervoor een verzoek ingediend bij “het Kapittel van de Edele Eedbroederschap van de Souvereine Orde van de Rode Leeuw, van Limburg en de Heilige Sebastinus.”

Op donderdag 23 november heeft het Kapittel deze voordracht bekeken & is men akkoord gegaan met de voordracht.

Eduard Conings is met zijn 60 jarig lidmaatschap een verdienstelijk lid. Hij stond mee aan de wieg van de schutterij in de 1957 en is tot vandaag nog bijzonder actief als bestuurslid en als buksmeester. Eduard speelde een belangrijke rol bij de oprichting, verjonging en vernieuwing van de schutterij.

Tijdens een kerkelijke plechtigheid op zondag 21 januari 2018, zal Eduard Conings daarom de ere-titel van schutbroeder toegewezen krijgen.

(Een schutbroeder kan later ook nog bevorderd worden tot officier)

In het onderscheidingsteken van de Rode Leeuw komen de oeroude tradities van het schutters- en gildenwezen en de band met de Katholieke Kerk tot uitdrukking.

Praktisch

De investituur zal plaatsvinden op zondag 21 januari 2018, om 16.00 uur, in de parochiekerk van H. Laurentius te Bocholt (B).

De leden van de schutterij worden uitgenodigd om deze plechtigheid mee te maken.

Na de inhuldiging wordt Eduard nog gevierd in ons eigen schutterslokaal en bieden we tussen 19u en 21u een drankje aan. Eduard voorziet een hapje.

Programma zondag 21 jan. 2018

15.00 uur Ontvangst in Cafe Het parochiehuis te Bocholt.
15.54 uur Vertrek onder muzikale begeleiding naar de Kerk (goed 100 m)
16.00 uur Plechtige Investituurmis.
Aansluitend: drankje in Cafe Het Parochiehuis te Bocholt
19u-21u: traktatie in schutterslokaal As voor leden, sympathisanten en genodigden

Meer informatie over de Rode Leeuw is te vinden op de website van de OLS federatie

Scroll to top