Ons verhaal

De schutterij uit As vindt zijn oorsprong in 1644. Na Wereldoorlog 2 in 1957 werd de schutterij heropgericht.

Vele generaties hebben sindsdien de tradities van de schutterij verdergezet, tijdens optochten in binnen- en buitenland, in het trommelkorps of in schietwedstrijden met de Limburgse buks.

Een jonge generatie zet de tradities verder. In 2017 vierde de schutterij het 60-jarig jubileum, samen met de stichters:

Foto’s 60-jarig jubileum

De schutterij telt vandaag een 50-tal leden met een jong bestuur.

Om mensen enthousiast te maken voor het schutterswezen nemen we allerlei initiatieven. Zo houden we activiteiten als het Koningschieten, dat we voor een breed publiek aantrekkelijk maken met live-muziek en een bezoekerswedstrijd.

Om nieuwe leden te werven promoten we onze drumband of betrekken we de scholen.

In 2018 maakten we dit filmpje over het Kinjer-OLS:

Scroll to top