OLS

Het Oud Limburgs Schuttersfeest (in de volksmond bekend als den Ouwe Limburger). Op het OLS komen meer dan 160 Belgische en Nederlandse schutterijen samen, voor een gigantische stoet en schietwedstrijd. De schutterij die de schietwedstrijd wint, mag het jaar erop het OLS organiseren. Schieten op het OLS is heel spannend. Voor de meeste leden van onze schutterij is het OLS dan ook het hoogtepunt van het schuttersjaar. Onze schutterij is er helaas nog niet in geslaagd om het OLS te winnen. Het OLS gaat traditioneel door op de eerste zondag van juli.

Kavelen we of niet?

Dat is de vraag die de schutterij de weken voor het OLS bezighoudt. Kavelen wil zeggen, dat je doorgaat naar de volgende ronde, omdat er niet gemist werd. Schieten op het OLS is zo spannend, dat er door de zenuwen vaak gemist wordt.

Onze schutterij heeft gekaveld in deze jaren:
1970, 1972, 1974, 1975, 1977, 1982, 1983, 1984, 1987, 1992, 2008 en 2009.

Geschiedenis van het OLS

Oorsprong in 1850
Vanaf 1850 treffen we al schuttersfeesten aan waar alle schutterijen uit een dekenaat of een deel van de provincie aan deelnamen. In 1857 werd er in Sittard al een schuttersfeest met een Interlimburgs karakter georganiseerd. Schuttersfeesten met deelname van ook Duitse schutterijen volgen snel.

Ontstaan van het OLS
In de jaren zeventig van de negentiende eeuw wordt de basis gelegd van het schuttersfeest dat wij kennen onder de naam Oud-Limburgs Schuttersfeest. Drietallen van Nederlands- en Belgisch-Limburgse schutterijen namen toen deel aan een Maasoverschrijdend schuttersfeest dat de naam droeg van “Groot Internationaal Schuttersfeest”. Opvallend bij dit schuttersfeest was dat de winnaar het volgende jaar het Interlimburgse schuttersfeest mocht organiseren. Wanneer schutterij St.-Aldegundis uit Buggenum in 1906 het ‘Groot Internationaal Schuttersfeest’ mag organiseren, zien we plotseling de naam ‘OUD-LIMBURGSCH SCHUTTERSFEEST’ (OLS) verschijnen.

Schieten en reglementen door de tijd heen
Hoofdzaak bij het Groot Internationaal Schuttersfeest (en later bij het OLS) was en is nog steeds het schieten. Aanvankelijk waren er geen richtlijnen voor het schieten. Dat bood de organiserende schutterijen de mogelijkheid om eigen regels te hanteren. Zo kon bijvoorbeeld iedere schutterij deelnemen met een onbeperkt aantal drietallen, op voorwaarde dat er steeds 1 schutter van het drietal gewisseld werd. Dit zette echter regelmatig kwaad bloed.

Bekendmaking van de regels vooraf verbeterde veel. De grootste verbetering zien we als in 1927. Er wordt een reglement van kracht dat bepaalt dat er voortaan alleen met zestallen aan het OLS deelgenomen mag worden. Elke schutterij mag ook nog maar 1 zestal afvaardigen.

Op 4 april 1965 werd verder bepaald dat een schutterij die het OLS wint gedurende vijf jaren, volgend op het organiseren van het OLS, het OLS niet mag organiseren. Mocht dit zich voordoen dan krijgt de schutterij die als tweede eindigt de organisatie van het OLS toegewezen.

Populariteit stijgt na de oorlog
Tijdens beide wereldoorlogen zijn geen OLS-Feesten georganiseerd. Na de beide oorlogen zien we een opleving van het Limburgse Schutterswezen. Dit is ook het geval geweest in de jaren zestig van deze eeuw, daarna zien we dat het Limburgse Schutterswezen aan populariteit toeneemt. Als gevolg hiervan nemen ook de bezoekersaantallen voor een OLS toe. Tegenwoordig bezoeken gemiddeld 30.000 bezoekers een OLS-Feest.

Wisseltrofee De Um
Een zaak is door de tijden heen voor de schutters van belang gebleven, namelijk het winnen van het OLS! Een hele eer voor de schutter, zijn schutterij en natuurlijk voor zijn gemeenschap. Naast de vele medailles en wisseltrofee├źn krijgt de winnende schutterij vanaf 1990 D’n Um als tastbare herinnering van het OLS-Feest.

OLS in de media
Zonder overdrijving kan gesteld worden dat de media in het algemeen en de verslaggeving door L1 (voorheen Omroep Limburg) van het OLS in het bijzonder het OLS een nog grotere populariteit en aanzien heeft gegeven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll to top