Disclaimer

Disclaimer voor http:///www.schutterij-as.be

Koninklijke Schutterij St.-Sebastiaan As vzw, hierna te noemen Schutterij St-Sebastiaan As, verleent u hierbij toegang tot http:///www.schutterij-as.be (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Schutterij St-Sebastiaan As behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid

Schutterij St-Sebastiaan As spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Schutterij St-Sebastiaan As.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. Schutterij St-Sebastiaan As oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Schutterij St-Sebastiaan As en haar bezoekers.
Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Schutterij St-Sebastiaan As, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll to top