13 dingen die je moet weten als jij je straks tot koning schiet

bijnakoning

Stel: je schiet je tot koning. Hoe ziet je koningsjaar er dan uit?

We hebben een handleiding samengesteld met een overzicht van alle tradities & alle privileges die je als schutterskoning geniet.

Dit document beschrijft een koningsjaar in chronologische volgorde: van het afknallen van de vogel tot het lossen van het openingsschot in de schietwedstrijd voor de nieuwe koning.

1. Huldiging

Meteen na het afschieten van de vogel word je gehuldigd in schutterskledij. Je bent officieel koning als jou het koningszilver omgehangen wordt, in het bijzijn van de uittredende koning.

Je witte pluim wordt ingewisseld voor een rode pluim, want dat onderscheidt de koning van de andere schutters. Na afloop van het koningsjaar draag je opnieuw je witte pluim in optochten.

Als nieuwe koning sta je er niet alleen voor. Onze schutterij heeft namelijk ook een keizer en keizerin; zij nemen het peterschap op zich en helpen de nieuwe koning wegwijs maken bijv. tijdens bepaalde ceremonies op schuttersfeesten.

Keizer word je door drie opeenvolgende keren het koningschieten te winnen. Tot nu toe is dit enkel Herman Bayen gelukt, sinds de heroprichting van de schutterij in 1957.

Jenever lepelen

2. Jenever lepelen

Na de huldiging wordt van de koning verwacht dat hij alle aanwezigen op het koningschieten een lepel jenever aanbiedt, in het bijzijn van de koningin.

De schutterij zorgt voor een kom met jenever. Het lepelen gebeurt met één gemeenschappelijke lepel.

3. De koningin

Als koning kun je ervoor kiezen om samen met een koningin deel te nemen aan de optochten. Je bent vrij om een koningin te kiezen.

4. Koningszilver

Elke koning dient een zilveren schild toe te voegen aan de zilvercollectie. Dit schild wordt eigendom van de schutterij.

Op het schild dienen je naam en je koninsgjaar gegraveerd te worden. Je mag zelf kiezen waar je je schild aankoopt. Indien gewenst kan je dit ook laten regelen via de schutterij.

Bij de schutterij vinden we dat iedereen de kans moet krijgen om koning te kunnen zijn. Daarom krijgt de nieuwe koning een vast bedrag van 150 euro cadeau.

Deze toelage heeft niet als doel om alle kosten van het koningsjaar te dekken, maar dient als duwtje in de rug (meestal volstaat dit bedrag om je zilveren schild te bekostigen).

5. Bewaren en onderhoud zilverschat

Het koningszilver is het belangrijkste bezit van de schutterij. Het is een echte zilverschat. Al jouw voorgangers hebben een schild aan de collectie toegevoegd. De oudste schilden dateren uit de zeventiende eeuw.
Met jouw koningsschild, wordt je vereeuwigd in de rijke geschiedenis van de schutterij.

De koning mag de schat een jaar lang bewaren. Hij staat ook in voor het onderhoud van het zilver; de schilden dienen voor elke optocht te schitteren.

fotoshoot

Het koningsspaar in de fotostudio.

6. Fotoshoot

Enkele dagen na het koningschieten trek je naar de fotostudio. Het koningsportret wordt bijgehangen in de koningsgallerij in het schutterslokaal.

De foto van het koningspaar kan ook gebruikt worden op reclamefolders en in diverse publicaties van de schutterij.

7. Privé-parking voor de koning

De koning heeft een voorbehouden parkeerplaats aan het schutterslokaal. De schutterij heeft in 2012 speciale parkeerborden geplaatst die de parkeerplaatsen van de koning en de keizer aanduiden.

Indien je iemand betrapt die op jouw privé-parking parkeert, mag je gratis bier eisen van de overtreder. Een speciaal onderbord dient overtreders af te schrikken (“Wie mijn plaats neemt, betaalt mij een bak bier”).

8. De koning in optochten & tijdens schuttersfeesten

Als koning neem je deel aan de optochten van de vier schuttersfeesten van de schuttersbond Maas en Kempen, het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) en de Gildendag.

Tijdens de optochten loop je arm in arm met de koningin. De koning loopt links van de koningin. Als koning breng je een groet (knik) uit aan het defilé.
Het keizerspaar gaat het koningspaar vooraf in optochten.

Na de optocht neem je deel aan een ceremonie op de schuttersweide, samen met de keizer en de keizerin.

9. Lid van de Bestuursvergadering

De koning mag voor een jaar de bestuursvergaderingen bijwonen. De koning heeft een adviserende rol en heeft geen stemrecht. Naast de koning, zetelt ook de keizer tot de dood in het bestuur.

Het bestuur van de schutterij bestaat uit 9 bestuursleden, aangevuld met de koning en de keizer.

De nieuwe koning krijgt na het koningschieten een uitnodiging voor de nieuwe vergadering.

10. Traktatie op Jaarvergadering

Eind januari houdt de schutterij een algemene vergadering voor alle leden van de schutterij. De koning trakteert de aanwezige leden dan op een drankje.

vogel2

De oude koning zorgt voor de geschilderde vogel voor de nieuwe schietwedstrijd.

11. Koningsvogel

Als koning dien je zelf te zorgen voor 2 geschilderde vogels, die zullen dienen voor de nieuwe schietwedstrijd.

De koning krijgt carte blanche voor de keuze van de vogel. De enige voorwaarde is dat de vogel geschilderd wordt.

koningsden

Planten van koningsden bij oud-koning Michael.

12. Afhalen uittredende schutterskoning

Op het einde van het koningsjaar krijg je alle schutters thuis op bezoek. Dit gebeurt op de dag van het koningschieten, in de voormiddag.

Alle schutters trekken de straat op, met voorop de drumband. Thuis wacht je hen op in schutterskledij, waar je geëerd wordt met een serenade.

De voorzitter geeft een toespraak voor alle verzamelde schutters, waarna er een koningsden in jouw tuin geplant wordt.

Na het officiële gedeelte bied je alle schutters een drankje en klein hapje aan. De schutterij blijft ongeveer een uur ter plekke.

Nadien vervoeg je de optocht en trekken we terug naar de schuttersweide, waar er zal geschoten worden om een nieuwe koning.

13. Openen nieuwe schietwedstrijd

De volgorde voor de schietwedstrijd wordt geloot. Als koning mag je het openingsschot lossen. Daarna wordt er beurtelings geschoten.

Wie erin slaagt de vogel te laten vallen, is de nieuwe koning.

Opgelet: indien de vogel valt door een andere reden dan een schot, zoals een windstoot of iets anders, dan bekomt de persoon die het laatste schot loste de koningstitel (artikel 7)

Dit schot moet gelost worden voor het vallen van de vogel, met andere woorden wanneer de vogel zich nog in de houten plaat bevindt. Een schot gegevens tijdens het vallen geldt niet en kan dus niet leiden tot de koningstitel (artikel 8)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll to top