Nieuwsbrief schutterij As februari 2017

Dit gebeurde er bij de schutterij in februari.

Gezamenlijk optreden met drumband Niel-bij-As

Op het Feest van de Burgemeesters hebben de drumbands van As en Niel samen opgetreden om de genodigden te verwelkomen. Onze schutterijen speelden enkele stukken zoals “Schutterswave” en het opzwepende “Afro Latino”.

Dit optreden was een unieke samenwerking tussen beide drumbands en kon op veel bijval rekenen van de toeschouwers.

Als schutterij treden we vaak op buiten de gemeentegrenzen op schuttersfeesten, dus veel Assenaren waren dan ook aangenaam verrast door onze nieuwe muziekstukken.

Een nieuw bestuur

Op 11 februari 2017 was er de jaarvergadering & is er een nieuw bestuur gekozen voor een periode van twee jaar:

 • Bjorn (voorzitter)
 • Koen (penningmeester)
 • Kris (secretaris)
 • Ivo
 • Mario
 • Eduard
 • Maria
 • Anja (nieuw verkozen)
 • Brandon (nieuw verkozen)

De koning en keizer maken daarnaast ook deel uit van de bestuursvergadering. Herman is keizer voor het leven en Brandon is koning 2016.

Magda maakte sinds 2008 deel uit van het bestuur, maar heeft zich niet meer verkiesbaar gesteld. Uiteraard bedanken we haar voor de jarenlange inzet en deelname aan de vergaderingen.

Op 8 maart komt het nieuwe bestuur voor de eerste keer samen, om daarna gemiddeld 1 keer per maand te vergaderen.

Wat is er besproken op de jaarvergadering?

Op de jaarvergadering hebben we teruggeblikt op het jaar 2016. Er werden prijzen uitgedeeld die behaald werden op de schuttersfeesten. Koning Brandon trakteerde alle schutters de hele namiddag op drank.

De schutterij heeft geen vaste koningin meer en de leden konden beslissen hoe het nu verder moet. Er is beslist om de nieuwe koning vrij te laten bij de keuze van een eigen koningin. Maria blijft uiteraard onze keizerin.

“Start to drum” was de voorbije twee jaar een succesvol initiatief naar ledenwerving en uitbreiding van de drumband. We lanceren dit jaar een nieuw initiatief, waarbij we rekening houden met enkele verbeterpunten.

Het koningschieten en de kerstboomverbranding zijn ook publiekstrekkers die veel uitstraling geven aan de schutterij. Dankzij de hulp van onze vrijwilligers en sponsors kunnen we deze evenementen organiseren.

2017 is ook een feestjaar omwille van het 60-jarig bestaan van de schutterij. We zullen een feest houden op 30 september in de St.-Aldegondiskerk van As.

Ziekenbezoek, babybezoek & Mieke 40 jaar

Het nieuwe bestuur maakte meteen een rondje huisbezoeken. We gingen langs bij Rita die revalideert na een heupoperatie. Ze stelt het goed en hoopt dit schuttersjaar weer mee te doen als marketentster.

Op 2 januari 2017 is Ethan, het zoontje van Steffi en Brandon (onze huidige koning) geboren. Het bestuur ging bij de kersverse ouders langs met een leuk cadeau.

Mieke wordt op vrijdag 24 februari 40 jaar en trakteert op een carnavalsfeestje samen met Luc (wordt 45 op 14 juni).

Nieuws vanuit de bondsvergadering

Herman, Bjorn en Kris hebben op 17 februari de bondsvergadering “Maas en Kempen” bijgewoond.

 • Schutters dienen extra gegevens over hun identiteitskaart door te geven aan de OLS-federatie om schieten op het OLS mogelijk te maken. Kris zal deze gegevens verzamelen voor onze schutterij.
 • De leden van jeugdbond Sjöttebengels houden binnenkort een nieuwe activiteit om jeugdige leden van verschillende leden samen te brengen.
 • De schuttersbond heeft een vernieuwd bestuur. Ivo Geebelen (schutterij Dorne) vervangt Peter Ressen als voorzitter. Sonja Creemers vervangt Piet Triki als bondssecetaris. Daarnaast maakt ook Luc Baens (schutterij Manestraat) deel uit van het bondsbestuur.
Foto: Grensland Actueel

Vooruitblik naar maart

Maart 2017 wordt een drukke schuttersmaand: elk weekend is er wel iets te beleven bij de schutterij.

We doen op 5 maart mee aan de carnavalsstoet. Wist je dat 60 jaar geleden de schutterij heropgericht werd … tijdens carnaval?

Het jaarlijkse ledenfeest staat gepland op 11 maart en we maken op 25 maart een groepsfoto van de hele schutterij.

Het laatste weekend trekken we naar de Voerstreek voor het derde teambuildingsweekend.

Tussendoor treffen we ook voorbereidingen voor één van de hoogtepunten van het voorjaar: het Koningschieten. En achter de schermen wordt er weer druk gewerkt aan de voorbereiding van het schietmateriaal.

Scroll to top