Geschiedenis en toekomst

Schutterijen zijn historische verenigingen met een rijk gevuld verleden. Reis op deze pagina mee van de 17e eeuw tot vandaag voor de geschiedenis van onze schutterij.

1644

De oudste bronnen die duiden op het bestaan van een schutterij in As, dateren van 1644. De gekroonde zilveren vogel die de schutterij bezit, draagt een halsbandje met daarin het jaartal 1644.

1795: ontbinding

De schutterij werd een eerste keer ontbonden in 1795. Later werd de schutterij toch weer opgericht en voor de Tweede Wereldoorlog was de schutterij erg actief en bloeiend.

1923: vlag

De eerste vlag die de schutterij bezat, dateert van 1923. In de periode 1919-1940 telde de schutterij meer dan 30 leden en bij de verschillende activiteiten die ze in deze periode organiseerde, was heel As op de been.

1957: heroprichting

Na de oorlogsperiode werd de schutterij heropgericht in 1957 na de deelname aan de Asserse carnavalstoet. De inwoners van de wijk Zevenhuizen beeldden de oude schutterij uit en bij deze gelegenheid stapten bijna alle oud-schutters op.

Na afloop werd er gepraat over de heroprichting van de schutterij. De drijvende krachten achter het idee hielden voet bij stuk en zorgden ervoor dat de schutterij opnieuw tot leven kwam.

> Interview met mede-stichter Jan Grondelaers over de oprichting (foto)

1958: eerste schuttersfeest

In 1958 organiseerde de schutterij het eerste bondsfeest (of schuttersfeest) en op die manier begon men aan een grote reeks van activiteiten waarop de leden vol fierheid mogen terugkijken. De schutterij beschikte na de heroprichting ook over historische gildekleding. Het trommelkorps, dat meer dan 30 leden telde, oogstte overal succes. Behalve aan de activiteiten, georganiseerd door de schuttersbond Maas en Kempen en door andere schutterijen, werd er ook deelgenomen aan carnavalstoeten, bruiloften, optochten in binnen- en buitenland.

1987: 30-jarig bestaan

In 1987 vierde de schutterij uitgebreid haar 30-jarig bestaan na de heroprichting en verscheen er een boek van de hand van Leo Roosen: “As Sint-Sebastiaan”.

In 1989 schafte de schutterij zich nieuwe kostuums aan die voor het eerst gedragen werden op het OLS in de eigen gemeente, namelijk in Niel-bij-As. Vandaag dragen we nog steeds deze kostuums, die zich kenmerken door hun rode kleur.

1993: jongste keizer Herman

De schutterij had in haar geschiedenis ook enkele keizers. Je wordt keizer door je 3 achtereenvolgende jaren tot koning te schieten. Een van hen is Herman Bayen, die in 1993 keizer van de schutterij werd. Hij was de jongste keizer van de verschillende schuttersbonden op dat moment.

> Lees krantenartikel: “As heeft een keizer van 23 lentes”

1994: koninklijke titel

In 1994 kreeg de schutterij de titel “koninklijk” bij het 350-jarig bestaan. In de jaren negentig bleef de schutterij deelnemen aan de verschillende activiteiten die georganiseerd werden door schuttersbond bond Maas en Kempen, maar het ledenaantal bleef erg laag.

2001: nationaal defilé

Hoogtepunt voor de schutterij en voor de vele personen die zich al zolang hadden ingezet, was 21 juli 2001: toen nam de schutterij deel aan de historische evocatie die deel uitmaakte van het nationaal defilé in Brussel. Dit alles gebeurde onder het goedkeurend oog van zijne Majesteit koning Albert II.

> Klik hier voor een krantenartikel

2003: nieuwe trommels

Zonder trommelkorps mag je jezelf geen schutterij noemen. Begin deze eeuw zaten we bijna zonder drumband, maar gelukkig vervoegden zich nieuwe leden tot het trommelkorps. In 2003 besliste de schutterij om het trommelkorps volledig in het nieuw te zetten, met de aankoop van nieuwe trommels.

2007: Vijftig jaar jong

In 2007 vierde de schutterij uitgebreid haar 50-jarig bestaan na de heroprichting, met een academische zitting. Leden die er reeds van het begin bij waren, werden uitgebreid in de bloemtjes gezet.

50 jaar na de heroprichting kan onze schutterij terugkijken op een mooie periode. Maar we durven ook vooruitkijken: om aan de toekomst van de schutterij te werken, wordt Bjorn (22) in 2007 verkozen tot nieuwe voorzitter. Hiermee heeft onze schutterij de jongste voorzitter uit de schutterswereld – traditioneel gezien een wereld die gedomineerd wordt door oudere voorzitters.

2008: de grote sprong vooruit

Veel nevenactiviteiten, het hele jaar door
De traditionele schuttersactiviteiten worden in de zomermaanden georganiseerd (zoals OLS, LDS, schuttersfeesten en koningschieten).

Om te verhinderen dat de schutterij in de wintermaanden stil ligt, organiseren we het hele jaar door nevenactiviteiten. Bijvoorbeeld: Duitse avond, kwis, schlager-avond, schietwedstrijd mannen tegen vrouwen (met een mannen- en vrouwenavond als opwarming), jaarlijkse eetdag en barbecue …

Nieuwe leden
De frisse wind die door onze schutterij waait, trekt opnieuw leden aan. Zowel jongeren als ouderen en mensen van binnen als buiten de gemeente tonen weer interesse voor de schutterswereld. Het ledenaantal flirt met de magische 50.

Nieuw geweer in 2010
In 2008 wordt beslist om het schietmateriaal te vernieuwen. Er wordt een inzamelactie gestart om ongeveer 8.000 euro op te halen voor een nieuw geweer. Vermoedelijk zullen we in 2010 onze dertig jaar oude buks kunnen vervangen door een nieuw exemplaar.

Ledenboekje en website
Onze schutterij geeft haar eerste ledenboekje uit. Op 1 maart wordt onze website www.schutterij-as.be geherlanceerd.

De toekomst

Nieuw schietmateriaal en betere scores
Op korte termijn wil onze schutterij de tegenvallende schietresultaten verbeteren op de wedstrijden. Hoewel we wekelijks oefenen, is onze schutterij er nog niet in geslaagd om een schuttersfeest of OLS te winnen.

In 2008 hebben we beslist om ons dertig jaar oud geweer te vervangen door een nieuw exemplaar. Intussen werd ons schietmateriaal vervangen en zijn er opnieuw resultaten.

Ledenwerving- en behoud
Een belangrijk aandachtspunt blijft ledenwerving- en behoud. In 2008 is ons ledenbestand fors gegroeid, maar het blijft voor ons een prioriteit om nieuwe leden aan te trekken. Om natuurlijke afvloeiingen te compenseren, is er nood aan jonge mensen.

Een OLS in As?
Onze schutterij is een van de weinigen die het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) nog niet gewonnen heeft. De oudste leden van onze vereniging hadden niet de ambitie om dit mega-event te winnen, maar wij durven weer een beetje te dromen … (want geef toe, het OLS winnen is de droom van elke schutter).

Er zijn veel jonge schutters, er wordt wekelijks geoefend en het schietmateriaal wordt vervangen: de weg zal lang zijn, maar het is onze collega’s van Opoeteren en Opglabbeek onlangs ook gelukt. Dus wie weet … het OLS in As op zondag 4 juli 2032?

Een nieuw schutterslokaal?
Op zeer lange termijn wil onze schutterij een nieuw schutterslokaal bouwen. Op dit moment wordt onderzocht of dit op de huidige locatie mogelijk is.

Intussen worden er investeringen gedaan om het lokaal aan te passen aan de noden van een moderne schutterij. Zo werden in 2008 onze keuken vernieuwd en parking heraangelegd.

< Terug naar de vorige pagina

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll to top