Wie is de beschermvrouw van de schutterij?

Mevrouw Kathleen de Cleene werd afgelopen zondag tijdens het Koningschieten ingehuldigd als nieuwe beschermvrouw van de schutterij. Onze schutterij schonk de beschermvrouw een zilveren schild met ketting.

Klik op “lees meer” voor een woordje van onze beschermvrouw + het cadeau voor onze schutters!

Geachte aanwezigen,

Toen de voorzitter mij een tijdje geleden vroeg om beschermvrouw van de schutterij te worden was ik bijzonder vereerd en ontroerd.
Het pakt mij omdat het bestuur van deze vereniging mij blijkbaar een waardig opvolger acht van Lu Delille, de echtgenote van ere-burgemeester Jos Truyen. Zij was jarenlang de meter van de vlag van de schutterij … en gelukkig zal zij dit ook altijd blijven. Ik vond het ook bijzonder mooi dat deze vereniging opnieuw bewust voor een vrouw gekozen heeft en ik geef toe dat de schutterij al heel lang geen mannenbastion meer!
Het is dan ook met fierheid en trots tot ik officieel de rol van beschermvrouw aanvaard. Het is een eer om opgenomen te worden in deze hechte vriendengroep waar tradities, erfgoed en folklore het bindmiddel zijn maar waar vooral veel plezier en oprechte kameraadschap de boventoon voeren.
Men heeft mij verteld dat de eretitel van beschermvrouw een aantal belangrijke taken met zich meebrengt die toch niet te onderschatten zijn:
– Zij zal in de eerste plaats de vereniging met raad en daar moeten bijstaan. (Ik denk dat me dat wel zal lukken)
– Zij moet de belangen van de vereniging behartigen met klemtoon op de bewaring, beveiliging, protectie en morele en financiële steunverlening. (Ik denk dat ik dàt ook nog wel kan …)
Met andere woorden: belangrijke tradities van deze organisatie moeten permanent gepromoot worden. Aangezien jenever (klare jenever) drinken een belangrijke – al dan neven-activiteit is, zeker na het koningsschieten, wil ik deze traditie steunen. Bij wijze van erkentelijkheid en meteen als vernieuwend statement wil ik aan mijn vereniging een kleine donatie aan fruitjenevers cadeau doe … Aangezien vrouwen niet zo voor de zuiver klare zijn maar wel voor de (in mijn ogen) smakelijkere fruitjenevers, hoop ik een nieuwe en kleurige toets aan de activiteiten toe te voegen.
Ik dank het bestuur en de leden van de schutterij voor hun vertrouwen en wens alle aanwezigen een gezellige dag … Ik hoop u allen nog vaak terug te zien tijdens de vele schutterijactiviteiten!
Kathleen De Cleene

Cadeau van onze beschermvrouw.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll to top